Fragment film Nederlands Volksleven in de Oogsttijd (1926)
Film: D.J. van der Ven

Dit unieke beeldmateriaal van het Hummelose oogstfeest uit 1926 is op www.Geschiedenis24.nl te bekijken.
N.B. Op dit moment ontbreekt helaas het laatste stuk van de film, maar Geschiednis24.nl heeft toegezegd dit z.s.m. te herstellen.

Fragmenten uit 'acte 1' m.b.t. Hummelo:

 • 07.56 Drukke veldarbeid op uitgestreken roggeakker aan de voet van Slot Enghuizen. Maaiers maaien de rogge die door bindsters wordt opgebonden. Schoven worden op wagens geladen
 • 08.23 Een tweetal schoolkinderen met hun oogst
 • 08.32 Gefilmd vanaf het bordes van slot Enghuizen : de drie laatste met garven beladen wagens op weg naar de boerderij
 • 08.45 Ringrijden door lid van de bereden schutterij
 • 11.41 De kasteelvrouwe, gravin van Rechteren Limpurg, reikt paardentuigen uit aan 2 koninginnen
 • 08.55 De ring die door een deelnemer op zijn lans gestoken wordt
 • 11.56 Het gezelschap genodigden op de staatsietrap van het kasteel
 • 09.04 Twee officieren van de schutterij tillen een uitverkoren Koningin (vrouw de Vries) achter op het paard van de schutterskoning. Hetzelfde geschiedt met Jacoba Bloemen die achter de ringsteekkoning wordt neergezet. Beide dames krijgen een tuil korenbloemen
 • 09.27 Gefilmd vanaf het trapbordes van het slot Enkhuizen, de koningen met hun koninginnen, de bereden schutterij, in narrenpakken gestoken bijlemannen, twee schutters te voet met glimmend gepoetste geweren, de kapel, de schutterij te voet en de schoolkinderen
 • 10.03 De stoet arriveert bij het slot waar zich veel publiek verzameld heeft
 • 10.08 De talrijke hoge gasten zittend of staand op de traptreden
 • 10.27 Hummelose vendelier Blitz demonstreert zijn kunnen voor het gezelschap daarbij vaardig zwaaiend met de kasteelvaan met het wapen van de Van Heekerens
 • 11.01 Bijlemannen vellen zgn. kermispaaltje, een kerstboom
 • 11.09 De bereden schutterij van de ringstekers met hun geel-rood gespiraalde lansen, die eigendom zijn van de gravin
 • 11.19 De bereden schutterij trekt weg, het voetvolk blijft met een kasteelvaandel en een groep vlaggende kinderen staan
 • 11.34 Opening van het defile door de overste Besseling, gevolgd door twee officieren van de schutterij en de zgn. peerdenschutterie
 • 11.59 De gravin en haar gasten slaan het defile van de schutterij gade, eerst vaandeldrager Blitz, dan de lange stoet op weg door het park
 • 12.30 Overzicht van het defile