boekje12.30 uur: Verzamelen van de deelnemers aan de optocht

De deelnemers aan de optocht verzamelen zich op de Dorpsstraat (grote wagens, ter hoogte van de Gouden Karper) en Keppelseweg (overige deelnemers). Na aanmelding en inschrijving voor de kerk vindt de keuring doorde jury plaats. De Kindercommissie zal stembiljetten uitdelen voor de publieksprijs.

De optocht bestaat uit versierde wagens, fietsen, karretjes en lopende groepen of individuele deelnemers. Deze zijn verdeeld in de categorieën grote wagens, groepen, eenlingen en duo’s.De deelname is gratis en staat open voor kinderen en volwassenen. De commissie stelt een grote deelname erg op prijs!

N.B. Deelnemers van grote wagens dienen deze zelf te verzekeren!

13.15 uur: Vertrek optocht, voorafgegaan door muziekvereniging Hummelo en Keppel

De optocht zal de volgende route volgen: Dorpsstraat, Beatrixlaan, Groeneweg, Keppelseweg, De Brouwerij, JD Pennekampweg, Dorpsstraat, Van Heeckerenweg.

Om de optocht een goede doorgang te kunnen verlenen, verzoeken wij iedereen om zijn/haar auto te parkeren aan de linkerzijde van de weg, gezien vanuit de richting waar de optocht vandaan komt. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

14.15 uur: Volksspelen

Na de optocht (ca. 14.15 uur) verzamelen we ons zo spoedig mogelijk in de Feest- en spelweide, waar spelen zullen worden gehouden voor:

  • peuters vanaf ca. 2,5 jaar;
  • leerlingen van groepen 1 t/m 5;
  • leerlingen van de groepen 6 t/m 8 (zeskamp).

Verder zullen er nog de volgende spelen voor volwassenen worden gehouden (aanmelden op het terrein):

  • Een spectaculaire schietactiviteit voor jong en oud
  • Dogcart-rijden voor dames
  • Spel voor volwassenen; aanvang direct na afloop van de kinderspelen.

Na afloop van de spelen zal er onder begeleiding van muziekvereniging Hummelo & Keppel om ongeveer 16.30 uur worden teruggekeerd naar FF naar Steef waar de prijsuitreiking van de spelen en de optocht zal plaatsvinden.