Waarde dorpsgenoten,
Het is ons Bielemans wederom een eer um een stuksken te meugen schrieven veur ut meest belangrieke feuilleton op disse aardkloot. Zodra dit buuksken deur de brievenbus wurt geworpen en met een doffe knal op de deurmat dondert, kriegt wi-j altied gruwlijk veule zin an de Hummelse Kermis. Zo ok dit joar! Moar veurdat wi-j onze blik op de toekomst zult werpen, mot wi-j toch eerst nog efkes terugkieken.

As onze gedachten terug goat noar de Hummelse Kermis van 2005 dan kunt wi-j bi-jnoa alleen moar positief berichten. De editie van veurig joar stond bi-j de Bielemans in ut teken van de integratie van onze ni-je Bieleman André ‘Maneger’ Ni-jman. De Maneger hef op ons een verpletterende indruk achter geloaten! André is binnen ut Bielemansteam samen met zien vader Herman (ut ni-je duo Bak & Broad) verantwoordelijk veur de constructie van de auto en hef ut eerste joar met glans deurstoan. Zelfs noa een testrit met de auto, woarbi-j ut gevaarte deur de woeste testri-jder Hans van de ‘Occ’ ter hoogte van Moats in de sloot wier geparkeerd, was de enige schade een been zo geschaafd as een ruwe panlat bi-j de ene Bieleman (Henkie van G.) en een instabiel kniknekje bi-j d’n ander (Japh). Moar de constructie bleef heel. Hi-j kan dus wèl wat, die Maneger! “Hulde!”, zollen ze vrogger op de Veldhof zeggen.

Ok op de woensdag zelf bleek André wat te kunnen. Ut veurleazen van de teksten ging ‘m prima af en wat betreft zien umgang met de beumkes van aspergegruun bleek de Maneger een natuurtalent. Met ferme korte slagen wieren de beumkes umgehakt en met een soepele doch elegante zwaai wist hi-j alle beumkes op een (af)dak te gooien. Ok ut smoksen en rollen rondum ut beumke was geen probleem. Elegant as een sierpauw rolde André deur ut dauwnatte gres bi-j menig notabel. Het enige, moar dan ok ut enige minpuntje was de paringsdans rond ut beumke bi-j de Krint. Deur de ongelieke bestroating veur de veranda bi-j de Krint en ut ietwat zwoare gewicht van de Maneger hadden Kwast (Japh) en Penseel (Henkie van G.) ut akelig te verduren. Beide Bielemans wieren deur André vermorzeld töt Kwekkeboom kroketvulling. Ok hier liet André dus een verpletterende indruk achter. Wi-j willen Caspar dan ok verzoeken um dit joar een hoogpolig Perzisch tapijt noast ut beumke te leggen, want um dit joar weer zes moand bi-j de chiropractor te motten lopen, geet zelfs ons een betjen ver. Positief was ok de opkomst van de Hummelse bevolking op de woensdagoavond. Woar i-j een paar joar geleden met gemak met een dubbelloops jachtgeweer in de rondte kon knallen zonder ok moar één verdwaalde duizel te raken, hingen ze d’r ut afgelopen joar op woensdagoavond met de benen uut in de zaal bi-j de Krint.

Moar één zwaluw mik nog geen zommer... Precies! Weas now niet trots op owzelf da-j d’r veurig joar ’s oavonds wel was en da-j deurum dit joar moar verstek kunt loaten goan. Niks van dat alles, gewoon kommen, d’r an met de katjang! Dus trek owzelf ok dit joar op woensdagoavond uut de mottenballen of slep ow plodderige lichaam nog één oavond van de bank af, want op donderdag bu-j te laat. ‘Hoef al nie meer!’, zol onze illustere veurganger Henkie Wolters dan zeggen. Dit joar zal oaverigens veur ut eerst één van de twee etablissementen de poorten hermetisch op slot doen op de woensdagoavond. Dit joar kunt wi-j ‘s oavonds met zien allen bi-j de Krint terecht en zit ut Hart dicht (en volgende joar precies andersumme).

Rest ons as gewoonlijk nog één ding: Tekst!

  • Zodra de oversten de naam van de ni-je Koning met oaversloande stem in de rondte stoat te reren
  • Is de tied gekommen um met muziek, ruiters, schutters en Bielemans noar ut Tuinhuus te (schuuns)marcheren
  • Bi-j zien paleis angekommen tovert de Graaf de allermooiste priezen uut de tes
  • En bewonderend kik heel Hummel toe op ut adellijke gres 
  • Plichtsgetrouw blieven de toeschouwers doar dan ok achter d’n droad
  • Want ut is natuurlijk niet de bedoeling dat wi-j met zien allen midden op dat gruune matje stoat
  • Vol respect wurt d’r deur iedereen geluusterd noar ut Wilhelmus en ok as de oaversten van zich af stoat te lallen
  • Doarentegen steet iedereen vol oavergave en luudkeels met de Vaandelwals met te brallen
  • Disse ceremonie bi-j ut Tuinhuus is absoluut uniek te nuumen veur heel Nederland
  • En in Hummel holt wi-j met zien allen zulke mooie tradities dan ok met ere in stand!

Namens de Bielemans,
Erik Dreteler